Firma Luceo a její cesta k silnému pracovišti

13.3.2016

„Silné pracoviště je rozvojový program, který je na trhu již čtyři roky. Jeho cílem je vyhledávání, spojování, rozvíjení a propagace pracovišť, kde lidé chtějí, umí a mohou podávat své nejlepší výkony. Jsou to pracoviště, která staví svou konkurenční výhodu na lidech a etickém přístupu k podnikání. Jednoduše lze říci, že silná pracoviště jsou taková pracoviště, která jsou výkonná, a zároveň se tam lidem dobře pracuje.“ (1)

Silné pracoviště - Luceo

Firma Luceo získala jako sedmá v kraji certifikát Silné pracoviště. Do projektu se zapojila již od jeho vzniku a absolvovala celkově tři měření, než certifikát obdržela. Dlouhodobě jsme na sobě v souvislosti s projektem Silné pracoviště pracovali a výsledky byly pokaždé lepší a lepší. Výsledky posledního šetření jasně ukázaly, že jsme udělali obrovský krok dopředu a kus práce na tom, v jakém prostředí pracujeme, jak svojí práci chápeme a jestli ji opravdu chceme dělat.
Tento projekt se snažíme historicky podporovat již od první konference, kde jsme na něj narazili, a to bylo v Hotelu Clarion v Praze, kde bylo Silné pracoviště představeno představitelům společností jako je Kooperativa, Student Agency a dalším. Luceo pak za poslední dva roky prošlo mnoha změnami, což mělo hlavně dopad na celkovou kulturu organizace.
Projekt má pro různé členy kolektivu samozřejmě různou váhu, je ovšem podstatné, aby všichni zúčastnění chápali, že mají jedinečnou příležitost vyjádřit své vnímání prostředí, ve kterém pracují a odpovídali v dotaznících maximálně otevřeně, se zájmem upozornit na věci, které podle nich nejsou v pořádku.

Výsledná certifikace je potvrzením správného směru, na který jsme se před nějakým časem vydali a obhajoba silného pracoviště se stala i součástí vize naší organizace do roku 2018. Doporučuji proto všem, kteří mají zájem na tom, aby jejich tým podával co nejlepší výsledky ve zdravém prostředí a kultuře, aby se o získání silného pracoviště minimálně pokusili.

Chtěl bych poděkovat všem lidem z naší firmy za účast ve vyhodnocování silného pracoviště a za jejich zájem se aktivně podílet na prostředí, ve kterém trávíme společně významnou část našeho dne.


(1) Zdroj: http://www.patriotmagazin.cz/firma-luceo-ziskala-jako-sedma-v-kraji-certifikat-silne-pracoviste/

© LUCEO, s.r.o. 2024