Doporučený postup údržby foliovaných dvířek

O údržbě dvířek lze říci, že je velice snadná, ale i zde platí několik pravidel, která je potřeba dodržovat, aby dvířka vypadala co nejdéle „jako nová“.

Obecně o všech typech dvířek platí, že je čistíme jemnou vlhkou čistou utěrkou s přidáním běžného saponátu (např. Jar). Hlavní zásadou je, že se k čištění nesmí používat prostředky, obsahující brusivo (tzv. tekuté prášky), aby nedošlo k poškrábání. Také v žádném případě nepoužívejte čistidla na bázi rozpouštědel (technický benzín, aceton), protože dojde k nevratným změnám povrchu naleptáním.

Foliovaná dvířka v lesklém a matném provedení jsou chráněna z výroby tzv. krycí ochrannou fólií, kterou snímejte až po montáži. Ještě zhruba 4 týdny po jejím odstranění dochází k tzv. vyzrání tenké povrchové vrstvy laku. Proto pokud je čištění nutné, provádějte ho s velkou opatrností.  

MDF desky mají technologicky větší tvrdost a hustotu na povrchu, než ve svém středu. Hrany a frézovaná místa se proto mohou po nanesení folie jevit jako mírně nerovná (efekt pomeranč). Toto může být obzvláště patrné na lesklých fóliích. Tento jev není výrobní vadou pro uplatnění reklamace.

© LUCEO, s.r.o. 2024